آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 دیدبستان پسرانه سما 1

29 آذردبستان پسرانه سما 1

21 آباندبستان پسرانه سما 1

28 مهردبستان پسرانه سما 1

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبستان دخترانه سما

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

دبستان پسرانه سما 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

دبستان دخترانه سما

مورچه و درخت سیب

آرش پورشعبان

داستان های حیوانات

دبستان پسرانه سما 1

پم: بهترین اتفاق زندگی

ماري دپلوشن

داستانهاي فرانسوي

دبستان دخترانه سما

شاهنامه فردوسی

بازنویس علی شاهری

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتابک (راهنمای پژوهش آسان برای نوجوانان)

نسرین صادقی

پژوهش آسان

دبستان پسرانه سما 1

معدن زغال سنگ کجاست

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 1

محمد علی عجم

مسابقه: حفظ عمومی قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

امیرعلی بهرامی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

دانیال بصیر

مسابقه: حفظ عمومی قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

محمدرضا دارش

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل نویدی

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

عرفان وزیری شهرکی

مسابقه: اذان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

مهدی محمد شاهی

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

احسان یکتا اول

مسابقه: احکام

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

صالح ثامت سرند

1390/01/07

دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد فرار

1391/01/06

دبستان پسرانه سما 1

اميد عبدمجيري

1391/01/06

دبستان دخترانه سما

پريسا نعمتي

1390/01/07

دبستان پسرانه سما 1

عليرضا غلامرضا نژاد

1390/01/07

دبستان دخترانه سما

هليا هدايت فر

1388/01/01

دبستان پسرانه سما 1

پوريا فاطمي زاده

1387/01/07

دبستان پسرانه سما 1

محمدمهدي شريف زاده

1389/01/08

دبستان دخترانه سما

مهديا سردشتيان

1388/01/08

دبستان پسرانه سما 1

سيدمحمدطاها حاطمي برون

1389/01/05

دبستان پسرانه سما 1

سيدپرهام فاطمي

1386/01/01