آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

05 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 دیدبستان پسرانه 1

21 آباندبستان پسرانه 1

28 مهردبستان پسرانه 1

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه 1

اشغالگران (زمین عزیز من)

سیلوی ژیرارده، پوئیک روسادو

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیر ارسلان نامدار

مسعود ملک‌یاری

امیر ارسلان نامدار

دبیرستان دوره اول پسرانه

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

دبستان دخترانه

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه

شاهنامه فردوسی

بازنویس علی شاهری

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبستان پسرانه 1

فراتر از یک رویا

جف آرتز

داستان

دبستان پسرانه 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

دبستان دخترانه

یه داستان محشر

فوئب گیلمن

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

دبستان دخترانه

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبستان پسرانه 1

اژدهایی با پیراهن آستین پف دار و 6 قصه ی دیگر

فریبا کلهر

داستان کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه 1

احسان یکتا اول

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه 1

ابوالفضل نویدی

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه 1

عرفان وزیری شهرکی

مسابقه: اذان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه 1

محمد علی عجم

مسابقه: حفظ عمومی قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

مهدی محمد شاهی

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: سوم

دبستان پسرانه 1

محمدرضا دارش

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

دانیال بصیر

مسابقه: حفظ عمومی قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

امیرعلی بهرامی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه 1

ابوالفضل مهري

1387/06/28

دبستان پسرانه 1

اميرمحمد كيواني

1389/06/29

دبستان پسرانه 1

نيما خورشيددوم

1389/06/25

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي مقدم زاده

1384/06/24

دبستان دخترانه

سارا ملائي

1390/06/31

دبستان پسرانه 1

ابوالفضل نويدي

1387/06/23

دبستان دخترانه

فائزه سادات خراساني

1388/06/31

دبستان دخترانه

حديثه ساحي

1390/06/28

دبستان پسرانه 1

محمدامين رجب نياء

1387/06/31

دبستان پسرانه 1

اميرحسين ميدان دار

1389/06/24