آخرین اخبار مدارس


21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبستان دخترانه سما

یه داستان محشر

فوئب گیلمن

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

اشغالگران (زمین عزیز من)

سیلوی ژیرارده، پوئیک روسادو

مهارت های زندگی

دبستان دخترانه سما

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اسناد عشق

ایرج حسابی

زندگی پروفسورسید محمود حسابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر ارسلان نامدار

مسعود ملک‌یاری

امیر ارسلان نامدار

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبستان پسرانه سما 1

پم: بهترین اتفاق زندگی

ماري دپلوشن

داستانهاي فرانسوي

دبستان پسرانه سما 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 1

عرفان وزیری

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

امیر حسین روشن

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

محمد متین تکفلی

مسابقه: اذان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

امیرحسین نخجوانی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

مرتضی آهون بر

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل نویدی

مسابقه: قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

سید محمدرضا پارسای محبی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

دانیال بصیر

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

محمدرضا کیال

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

امیر رضا خالصی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

محمدرضا کیال

مسابقه: پرتاب توپ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

مرتضی آهون بر

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

امير حسين بردبار

1390/05/30

دبستان پسرانه سما 1

محمدصدرا اسفنددارنه

1388/05/31

دبستان دخترانه سما

مهلا خوشكام

1386/05/27

دبستان دخترانه سما

نفيسه باقري

1386/05/31

دبستان دخترانه سما

تهمينه رحيمي

1385/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين سليم

1382/05/23

دبستان پسرانه سما 1

سجاد به نژاد

1389/05/31

دبستان دخترانه سما

مينا گلشني راد

1388/05/27

دبستان دخترانه سما

آرزو اولادي

1390/05/25

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل جهنده

1385/05/27