آخرین اخبار مدارس


30 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

دبستان دخترانه سما

یه داستان محشر

فوئب گیلمن

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

تاریخ و تمدن برای نوجوانان

حسين آموزگار مريم عزيزي آموزگا

تاریخ و شناخت اندیشه ها

دبستان پسرانه سما 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبستان پسرانه سما 1

معدن زغال سنگ کجاست

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

پم: بهترین اتفاق زندگی

ماري دپلوشن

داستانهاي فرانسوي

دبستان پسرانه سما 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

دبستان پسرانه سما 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

شاهنامه فردوسی

بازنویس علی شاهری

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه سما

بیست هزار فرسنگ زیر دریاها

ژول ورن

علمی -تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفی اله یاری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفی اله یاری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

وحید معظمی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد جاویدی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی شریف

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما

مسابقه: آمار قبولی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن ناصری

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی سرو قامت

مسابقه: اخلاقی و شورای دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر علی رسائی مقدم

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

امين قاسمي

1386/05/02

دبستان دخترانه سما

محدثه مهاجر

1384/05/08

دبستان پسرانه سما 1

حميدرضا عليمرادي

1388/05/08

دبستان دخترانه سما

فرشته نويدي

1385/05/05

دبستان پسرانه سما 1

اميررضا محمدپور

1389/05/04

دبستان پسرانه سما 1

سيدمحمد وحيدجليلي

1384/05/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات وحيدجليلي

1387/05/08

دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد عاجززاده

1387/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميد ادبي

1382/05/08

دبستان دخترانه سما

زينب قبولي

1386/05/08