آخرین اخبار مدارس


21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبستان دخترانه سما

مورچه و درخت سیب

آرش پورشعبان

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

فراتر از یک رویا

جف آرتز

داستان

دبستان دخترانه سما

یه داستان محشر

فوئب گیلمن

ادبیات کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر ارسلان نامدار

مسعود ملک‌یاری

امیر ارسلان نامدار

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

دبستان پسرانه سما 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

دبستان پسرانه سما 1

اشغالگران (زمین عزیز من)

سیلوی ژیرارده، پوئیک روسادو

مهارت های زندگی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)