آخرین اخبار مدارس


21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبستان دخترانه سما

شاهنامه فردوسی

بازنویس علی شاهری

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

پم: بهترین اتفاق زندگی

ماري دپلوشن

داستانهاي فرانسوي

دبستان پسرانه سما 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

ماجراهای نیکولا کوچولو اثر سامپه گوسینی - 14 جلدی

سامپه - گوسینی

داستان و رمان نوجوان

دبستان دخترانه سما

بیست هزار فرسنگ زیر دریاها

ژول ورن

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

قصه های آندرسن

هانس کریستین آندرسن

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

نامه به عمو آلبرت با پاسخ‌هایی از راسل استنرد

راسل استنرد

علمی

دبستان پسرانه سما 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

دبستان پسرانه سما 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبستان پسرانه سما 1

فراتر از یک رویا

جف آرتز

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 1

محمدرضا کیال

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

محمد متین تکفلی

مسابقه: اذان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل نویدی

مسابقه: قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

امیرحسین نخجوانی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

مرتضی آهون بر

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

سید محمدرضا پارسای محبی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

دانیال بصیر

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

امیر مهدی جوادی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

عرفان وزیری

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

امیر حسین روشن

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

امیر رضا خالصی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

مرتضی آهون بر

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

امير علي رستم پور

1390/03/23

دبستان پسرانه سما 1

محمدعلي مؤيد

1386/03/26

دبستان پسرانه سما 1

محمدمتين اصغري

1388/03/23

دبستان پسرانه سما 1

مهدي ابراهيمي

1386/03/27

دبستان پسرانه سما 1

محمدجواد رباني مصعبي

1386/03/24

دبستان دخترانه سما

فهيمه كلاته

1388/03/29

دبستان پسرانه سما 1

محمدفاضل رهني محبوب

1385/03/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين جاويدي

1384/03/29