آخرین اخبار مدارس


18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

مورچه و درخت سیب

آرش پورشعبان

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبستان پسرانه سما 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

دبستان پسرانه سما 1

قصه های آندرسن

هانس کریستین آندرسن

داستان کودکان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اسناد عشق

ایرج حسابی

زندگی پروفسورسید محمود حسابی

دبستان دخترانه سما

نامه به عمو آلبرت با پاسخ‌هایی از راسل استنرد

راسل استنرد

علمی

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

فراتر از یک رویا

جف آرتز

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

اژدهایی با پیراهن آستین پف دار و 6 قصه ی دیگر

فریبا کلهر

داستان کودکان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

محمد عرفان جمالي

1389/12/01

دبستان دخترانه سما

ستايش عبدي

1388/12/02

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل فقفوري

1385/12/03

دبستان پسرانه سما 1

مهدي يار گلستاني فراز

1388/12/05

دبستان پسرانه سما 1

آرين ذوالفقاري

1388/12/08

دبستان پسرانه سما 1

امير محمد انگيزه

1385/12/05

دبستان پسرانه سما 1

محمدامين قرباني

1386/12/01

دبستان دخترانه سما

فرنازسادات جليلي

1389/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين صيانتي

1382/12/02

دبستان پسرانه سما 1

احمدرضا خزاعي

1386/12/08

دبستان پسرانه سما 1

امير حسن محمدي

1388/12/04

دبستان دخترانه سما

كوثر محمدي

1386/12/07