آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

05 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 دیدبستان پسرانه 1

21 آباندبستان پسرانه 1

28 مهردبستان پسرانه 1

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان دخترانه

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبستان دخترانه

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبستان دخترانه

نامه به عمو آلبرت با پاسخ‌هایی از راسل استنرد

راسل استنرد

علمی

دبستان دخترانه

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبستان دخترانه

شاهنامه فردوسی

بازنویس علی شاهری

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

دبستان پسرانه 1

ماجراهای نیکولا کوچولو اثر سامپه گوسینی - 14 جلدی

سامپه - گوسینی

داستان و رمان نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه

کتابک (راهنمای پژوهش آسان برای نوجوانان)

نسرین صادقی

پژوهش آسان

دبستان پسرانه 1

اژدهایی با پیراهن آستین پف دار و 6 قصه ی دیگر

فریبا کلهر

داستان کودکان

دبستان پسرانه 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه 1

علي قائم مقامي

1391/04/14

دبستان پسرانه 1

محمدمهدي خاجوي

1391/04/11

دبستان پسرانه 1

اميرعلي بيكي باغستاني

1389/04/10

دبستان پسرانه 1

محمد خاكسار

1390/04/13

دبستان دخترانه

كيميا علي زاده

1390/04/10

دبستان پسرانه 1

طاها محبي

1390/04/13

دبستان پسرانه 1

سامان مرادنيا

1391/04/09

دبستان پسرانه 1

اميرحسين پاسبان

1387/04/11