آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

05 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 دیدبستان پسرانه 1

21 آباندبستان پسرانه 1

28 مهردبستان پسرانه 1

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

کتابک (راهنمای پژوهش آسان برای نوجوانان)

نسرین صادقی

پژوهش آسان

دبیرستان دوره اول پسرانه

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

دبستان دخترانه

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبستان پسرانه 1

اشغالگران (زمین عزیز من)

سیلوی ژیرارده، پوئیک روسادو

مهارت های زندگی

دبستان دخترانه

نامه به عمو آلبرت با پاسخ‌هایی از راسل استنرد

راسل استنرد

علمی

دبستان پسرانه 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه

اسناد عشق

ایرج حسابی

زندگی پروفسورسید محمود حسابی

دبستان پسرانه 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان دخترانه

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه 1

پم: بهترین اتفاق زندگی

ماري دپلوشن

داستانهاي فرانسوي

دبستان پسرانه 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبستان پسرانه 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه 1

اميرعلي بيكي باغستاني

1389/04/10

دبستان دخترانه

كيميا علي زاده

1390/04/10

دبستان پسرانه 1

سامان مرادنيا

1391/04/09

دبستان پسرانه 1

طاها محبي

1390/04/13

دبستان پسرانه 1

علي قائم مقامي

1391/04/14

دبستان پسرانه 1

اميرحسين پاسبان

1387/04/11

دبستان پسرانه 1

محمدمهدي خاجوي

1391/04/11

دبستان پسرانه 1

محمد خاكسار

1390/04/13