آخرین اخبار مدارس


01 دیدبستان پسرانه سما 1

29 آذردبستان پسرانه سما 1

21 آباندبستان پسرانه سما 1

28 مهردبستان پسرانه سما 1

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

دبستان پسرانه سما 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

دبستان پسرانه سما 1

اژدهایی با پیراهن آستین پف دار و 6 قصه ی دیگر

فریبا کلهر

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

ماجراهای نیکولا کوچولو اثر سامپه گوسینی - 14 جلدی

سامپه - گوسینی

داستان و رمان نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبستان پسرانه سما 1

قصه های آندرسن

هانس کریستین آندرسن

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

معدن زغال سنگ کجاست

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

دبستان دخترانه سما

نامه به عمو آلبرت با پاسخ‌هایی از راسل استنرد

راسل استنرد

علمی

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 1

محمدرضا دارش

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

محمد علی عجم

مسابقه: حفظ عمومی قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

دانیال بصیر

مسابقه: حفظ عمومی قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل نویدی

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

مهدی محمد شاهی

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

احسان یکتا اول

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

عرفان وزیری شهرکی

مسابقه: اذان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

امیرعلی بهرامی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اشكان بيان جمجاه

1383/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا ثابت

1383/11/01

دبستان دخترانه سما

عقيله ملائي

1385/11/07

دبستان پسرانه سما 1

صادق دباغ فردوس

1388/11/06

دبستان پسرانه سما 1

امير حسين قطني

1388/11/06

دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد معمارباشي

1388/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير علي رسايي مقدم

1382/11/06

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل بخشي

1389/11/02