آخرین اخبار مدارس


15 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما 1

11 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 آباندبستان پسرانه سما 1

01 مهردبستان پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

دبستان پسرانه سما 1

قصه های آندرسن

هانس کریستین آندرسن

داستان کودکان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر ارسلان نامدار

مسعود ملک‌یاری

امیر ارسلان نامدار

دبستان دخترانه سما

نامه به عمو آلبرت با پاسخ‌هایی از راسل استنرد

راسل استنرد

علمی

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبستان دخترانه سما

مورچه و درخت سیب

آرش پورشعبان

داستان های حیوانات

دبستان پسرانه سما 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

اژدهایی با پیراهن آستین پف دار و 6 قصه ی دیگر

فریبا کلهر

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

شاهنامه فردوسی

بازنویس علی شاهری

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه سما

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آيدا حاجي زكي

1385/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي حاج خزيمه

1383/09/07

دبستان دخترانه سما

مبينا آذربين

1385/09/03

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا زماني

1388/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي دهقاني فردوس

1381/09/07