آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اسناد عشق

ایرج حسابی

زندگی پروفسورسید محمود حسابی

دبستان پسرانه سما 1

معدن زغال سنگ کجاست

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

قصه های آندرسن

هانس کریستین آندرسن

داستان کودکان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه سما

شاهنامه فردوسی

بازنویس علی شاهری

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبستان پسرانه سما 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبستان دخترانه سما

بیست هزار فرسنگ زیر دریاها

ژول ورن

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آسیبی

مسابقه: اخلاقی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل يوسفيان

1383/12/07

دبستان پسرانه سما 1

احمدرضا خزاعي

1386/12/08

دبستان دخترانه سما

ستايش عبدي

1388/12/02

دبستان پسرانه سما 1

مهدي يار گلستاني فراز

1388/12/05

دبستان پسرانه سما 1

آرين ذوالفقاري

1388/12/08

دبستان دخترانه سما

كوثر محمدي

1386/12/07

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل فقفوري

1385/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين صيانتي

1382/12/02

دبستان پسرانه سما 1

محمدامين قرباني

1386/12/01