آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

05 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 دیدبستان پسرانه 1

21 آباندبستان پسرانه 1

28 مهردبستان پسرانه 1

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

دبستان پسرانه 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره اول پسرانه

کتابک (راهنمای پژوهش آسان برای نوجوانان)

نسرین صادقی

پژوهش آسان

دبستان پسرانه 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیر ارسلان نامدار

مسعود ملک‌یاری

امیر ارسلان نامدار

دبستان دخترانه

یه داستان محشر

فوئب گیلمن

ادبیات کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

دبستان پسرانه 1

فراتر از یک رویا

جف آرتز

داستان

دبستان دخترانه

مورچه و درخت سیب

آرش پورشعبان

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه 1

اشغالگران (زمین عزیز من)

سیلوی ژیرارده، پوئیک روسادو

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره اول پسرانه

اسناد عشق

ایرج حسابی

زندگی پروفسورسید محمود حسابی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه 1

محمد علی عجم

مسابقه: حفظ عمومی قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

امیرعلی بهرامی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه 1

مهدی محمد شاهی

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: سوم

دبستان پسرانه 1

احسان یکتا اول

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه 1

محمدرضا دارش

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

دانیال بصیر

مسابقه: حفظ عمومی قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

ابوالفضل نویدی

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه 1

عرفان وزیری شهرکی

مسابقه: اذان

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

فائزه سادات خراساني

1388/06/31

دبستان پسرانه 1

ابوالفضل نويدي

1387/06/23

دبستان پسرانه 1

محمدامين رجب نياء

1387/06/31

دبستان پسرانه 1

اميرحسين ميدان دار

1389/06/24

دبستان پسرانه 1

ابوالفضل مهري

1387/06/28

دبستان پسرانه 1

اميرمحمد كيواني

1389/06/29

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي مقدم زاده

1384/06/24

دبستان پسرانه 1

نيما خورشيددوم

1389/06/25

دبستان دخترانه

سارا ملائي

1390/06/31

دبستان دخترانه

حديثه ساحي

1390/06/28