آخرین اخبار مدارس


21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

دبستان دخترانه سما

یه داستان محشر

فوئب گیلمن

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه سما

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

قصه های آندرسن

هانس کریستین آندرسن

داستان کودکان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتابک (راهنمای پژوهش آسان برای نوجوانان)

نسرین صادقی

پژوهش آسان

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبستان پسرانه سما 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبستان پسرانه سما 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل نویدی

مسابقه: قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

محمدرضا کیال

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

مرتضی آهون بر

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

عرفان وزیری

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

محمد متین تکفلی

مسابقه: اذان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

محمدرضا کیال

مسابقه: پرتاب توپ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

امیر مهدی جوادی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

امیر حسین روشن

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

سید محمدرضا پارسای محبی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

مرتضی آهون بر

مسابقه: قرائت قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

دانیال بصیر

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

امیر رضا خالصی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل شجاعي

1384/02/02

دبستان دخترانه سما

مهديس نژادوفا

1387/02/01

دبستان پسرانه سما 1

محمدعلي تعويقي

1387/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين رعنايي

1383/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد پيرفردوس

1384/02/06

دبستان پسرانه سما 1

سيد سينا سيدي

1390/02/01

دبستان دخترانه سما

ستايش يزدان پناه قرائي

1389/02/02

دبستان پسرانه سما 1

وحيدرضا زماني ده يعقوبي

1387/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هاشم براتي

1382/02/05

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل خاكسار

1387/02/05

دبستان پسرانه سما 1

شايان سلطاني محبوب

1389/02/01

دبستان پسرانه سما 1

محمدعلي عجم

1388/02/08