آخرین اخبار مدارس


27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

بیست هزار فرسنگ زیر دریاها

ژول ورن

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

معدن زغال سنگ کجاست

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

اژدهایی با پیراهن آستین پف دار و 6 قصه ی دیگر

فریبا کلهر

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

فراتر از یک رویا

جف آرتز

داستان

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

تاریخ و تمدن برای نوجوانان

حسين آموزگار مريم عزيزي آموزگا

تاریخ و شناخت اندیشه ها

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر ارسلان نامدار

مسعود ملک‌یاری

امیر ارسلان نامدار

دبستان پسرانه سما 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتابک (راهنمای پژوهش آسان برای نوجوانان)

نسرین صادقی

پژوهش آسان

دبستان دخترانه سما

نامه به عمو آلبرت با پاسخ‌هایی از راسل استنرد

راسل استنرد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اسناد عشق

ایرج حسابی

زندگی پروفسورسید محمود حسابی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آسیبی

مسابقه: اخلاقی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما

مسابقه: آمار قبولی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد منصوري

1386/03/03

دبستان پسرانه سما 1

احسان يكتااول

1386/03/02

دبستان پسرانه سما 1

سينا طالب زاده

1384/03/04

دبستان پسرانه سما 1

برهان قنبري مفتي كلائي

1385/03/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات معزي

1387/03/06

دبستان پسرانه سما 1

مهدي خواجه نيا

1384/03/06

دبستان دخترانه سما

مهسا فقفوري

1384/03/03