آخرین اخبار مدارس


30 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

دبستان دخترانه سما

شاهنامه فردوسی

بازنویس علی شاهری

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان دخترانه سما

نامه به عمو آلبرت با پاسخ‌هایی از راسل استنرد

راسل استنرد

علمی

دبستان پسرانه سما 1

معدن زغال سنگ کجاست

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

اشغالگران (زمین عزیز من)

سیلوی ژیرارده، پوئیک روسادو

مهارت های زندگی

دبستان پسرانه سما 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

دبستان پسرانه سما 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اسناد عشق

ایرج حسابی

زندگی پروفسورسید محمود حسابی

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی سرو قامت

مسابقه: اخلاقی و شورای دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی شریف

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آسیبی

مسابقه: اخلاقی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر علی رسائی مقدم

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفی اله یاری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد جاویدی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

وحید معظمی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفی اله یاری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن ناصری

مسابقه: احکام

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

حميدرضا عليمرادي

1388/05/08

دبستان پسرانه سما 1

امين قاسمي

1386/05/02

دبستان دخترانه سما

محدثه مهاجر

1384/05/08

دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد عاجززاده

1387/05/04

دبستان دخترانه سما

فرشته نويدي

1385/05/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات وحيدجليلي

1387/05/08

دبستان پسرانه سما 1

اميررضا محمدپور

1389/05/04

دبستان دخترانه سما

زينب قبولي

1386/05/08

دبستان پسرانه سما 1

سيدمحمد وحيدجليلي

1384/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميد ادبي

1382/05/08