آخرین اخبار مدارس


08 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 دیدبستان پسرانه سما 1

20 آذردبستان پسرانه سما 1

30 مهردبستان پسرانه سما 1

15 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 آباندبستان پسرانه سما 1

16 آباندبستان پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

طولانی ترین آواز نهنگ

جاکلین ویلسون

رمان

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتابک (راهنمای پژوهش آسان برای نوجوانان)

نسرین صادقی

پژوهش آسان

دبستان پسرانه سما 1

اشغالگران (زمین عزیز من)

سیلوی ژیرارده، پوئیک روسادو

مهارت های زندگی

دبستان پسرانه سما 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

پم: بهترین اتفاق زندگی

ماري دپلوشن

داستانهاي فرانسوي

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر ارسلان نامدار

مسعود ملک‌یاری

امیر ارسلان نامدار

دبستان پسرانه سما 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستان های طنز

دبستان دخترانه سما

نامه به عمو آلبرت با پاسخ‌هایی از راسل استنرد

راسل استنرد

علمی

دبستان دخترانه سما

یه داستان محشر

فوئب گیلمن

ادبیات کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آسیبی

مسابقه: اخلاقی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين قدوسيان

1384/10/24

دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد سپهري

1384/10/27

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل خزائي

1386/10/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه ابراهيمي

1384/10/27

دبستان پسرانه سما 1

علي اصغر جلاء

1385/10/25

دبستان پسرانه سما 1

محمدرضا كافي

1383/10/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد عباس رهي باغستان

1382/10/24

دبستان پسرانه سما 1

محمدمهدي اسدي

1388/10/23