آخرین اخبار مدارس


10 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 1

اشغالگران (زمین عزیز من)

سیلوی ژیرارده، پوئیک روسادو

مهارت های زندگی

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتابک (راهنمای پژوهش آسان برای نوجوانان)

نسرین صادقی

پژوهش آسان

دبستان دخترانه سما

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

دبستان پسرانه سما 1

معلم ها بلد نیستند

داگلاس وود

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

ماجراهای نیکولا کوچولو اثر سامپه گوسینی - 14 جلدی

سامپه - گوسینی

داستان و رمان نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

قصه های آندرسن

هانس کریستین آندرسن

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

پم: بهترین اتفاق زندگی

ماري دپلوشن

داستانهاي فرانسوي

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی شریف

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آسیبی

مسابقه: اخلاقی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفی اله یاری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفی اله یاری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن ناصری

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

وحید معظمی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد جاویدی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما

مسابقه: آمار قبولی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی سرو قامت

مسابقه: اخلاقی و شورای دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: حفظ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل دهقان

1384/06/23

دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين ميدان دار

1389/06/24

دبستان دخترانه سما

يگانه آزموده

1385/06/29

دبستان پسرانه سما 1

نيما خورشيددوم

1389/06/25

دبستان دخترانه سما

سارا قلي زاده

1384/06/23

دبستان دخترانه سما

فائزه سادات خراساني

1388/06/31

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل مهري

1387/06/28

دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد كيواني

1389/06/29

دبستان پسرانه سما 1

محمدمهدي شبان

1384/06/28

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل نويدي

1387/06/23